top of page

מדיניות משלוחים

 החנות תדאג לאספקת המוצר שהוזמן באתר לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוח בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת ולאחר אישור של חברת האשראי על העסקה.

 

החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.
2. שביתה אצל החברות להובלת המוצרים.

3. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

 

דמי המשלוח במשלוח מסוג "משלוח עד הבית" - 35 ש"ח, מחיר זה יתווסף לסכום הסופי לתשלום. 

משלוח עד הבית חינם ברכישה מעל 197 ש"ח.

במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראש עם החנות.

 

מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

מדיניות החזרים

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה*  בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981. להלן החוק: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations 

 

2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.
 

3. החזר כספי יינתן כחוק תוך 5 ימי עסקים בלבד ולפי אמצעי התשלום בו הלקוח שילם. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.
 

4. אם סופק המוצר ללקוח, חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 

5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח.
 

6. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 

6.1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 

6.2. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
 

7. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
 

8. במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
 

9. החלפת פריט בשווי ערכו בעת ההחלפה.
 

10. הזיכוי הינו אישי ולא ניתן להעברה או למכירה.

bottom of page